ETIM = European Technical Information Model

Sähköteknisen Kaupan Liitto, LVI-INFO ja Rakennustietosäätiö
ovat yhdessä jäsenenä ETIM International –järjestössä,
joka vastaa ETIM-standardin kehittämisestä ja ylläpidosta.