ETIM kehittää ja ylläpitää yhtenäistä tuoteluokittelua teknisille tuotteille. Jokaiselle tuoteluokalle on määritelty tärkeimmät teknisen ominaisuudet, joiden avulla tuote voidaan määrittää ja toisaalta löytää juuri oikeat tekniset arvot omaava tuote.

Standardoitu tuotetietorakenne mahdollistaa myös tarkan ja yksiselitteisen tuotetietojen välittämisen erilaisten sovellusten välillä, mikä lisää tuotetietojen laatua sekä helpottaa tuotetietojen välittämistä toimitusketjussa.

Tuoteluokittelu ei pidä sisällään varsinaisia tuotteita. Se ei myöskään ole ohjelmisto, sovellus, tietopankki eikä hakukone. Tällaiset käyttösovellukset käyttävät tuoteluokittelua määrittämään käyttösovellusten rakennetta.

ETIMin rakenne on kaksitasoinen luokittelumalli, joka sisältää tuoteryhmiä ja tuoteluokkia. Tuoteryhmät jäsentävät tuoteluokat laajempiin tuoteryhmiin. Jokainen tuoteluokka kuuluu vain yhteen tuoteryhmään. Tuoteryhmä on luotu lähinnä luokkien järjestämiseksi tiettyihin kokonaisuuksiin ja pääpaino ETIMissä on tuoteluokissa ja kunkin tuoteluokan määritellyissä ominaisuuksissa.

ETIM-luokka on määritelmä samantyyppisistä tuotteista, joille on luokan mukaan määritelty ne tekniset ominaisuudet, jotka ovat tärkeitä juuri tämän tyyppisille tuotteille. Luokkien ominaisuudet esiintyvät rakenteessa tärkeysjärjestyksessä ja toisaalta ne on ryhmitelty ominaisuuksien tyypin mukaan, esimerkiksi mittatiedot.

Ominaisuudet määritellään tarkasti ja jokaiselle ominaisuudelle on määritelty sallitut arvot. Ts. tuotteen kyseisen ominaisuuden arvo valitaan ennalta määritellyistä arvoista. Esimerkiksi ominaisuus väri voi saada arvojoukon musta, valkoinen, harmaa jne.

Ominaisuustyypistä riippuen se voi saada erilaisia arvoja:

 • Looginen: tosi tai epätosi (L) [Ominaisuus: Sisältää virtalähteen – Arvo: Kyllä]
 • Aakkosnumeerinen ts. arvo koostuu kirjaimista ja/tai numeroista (A) [Ominaisuus: Väri – Arvo: Valkoinen]
 • Numeerinen (N) [Ominaisuus: Napojen lukumäärä – Arvo: 3]
 • Arvoalue (Range) A [Ominaisuus: Lämpötila-alue – Arvo: 20-40 °C]

ETIM-rakenne sisältää:

 • Tuoteryhmiä
 • Tuoteluokkia
 • Synonyymeja (Keywords)
 • Ominaisuuksia
 • Arvoja
 • Yksiköitä

Kaikilla luokilla, ominaisuuksilla, arvoilla ja yksiköillä on yksilöllinen tunniste (8-merkkinen koodi), joka on kieliriippumaton. Näiden rakenneosien kuvaukset ovat kuitenkin kieliriippuvaisia.

Luokittelu on lähtenyt liikkeelle sähköteknisistä tuotteista, mutta luokittelua on vähitellen laajennettu myös muille toimialoille:

 • Rakentaminen
 • Sähkö
 • Laivanrakennus
 • LVI

 • Ryhmän tunnistekoodi muodostuu
  kirjaimet EG + 6 numeroa.
  Esimerkiksi: EG000028 Lamput (Lamps)
 • Luokan tunnistekoodi muodostuu
  kirjaimet EC + 6 numeroa.
  Esimerkiksi: EC000391 Kuumavesisäiliö (Hot water tank (electric))
 • Ominaisuuden tunnistekoodi muodostuu
  kirjaimet EF + 6 numeroa.
  Esimerkiksi: EF000015 Ulkohalkaisija (Outer diameter
 • Arvon tunnistekoodi muodostuu
  kirjaimet EV + 6 numeroa.
  Esimerkiksi: EV000117 Valurauta (Cast iron)
 • Yksikön tunnistekoodi muodostuu
  kirjaimet EU + 6 numeroa.
  Esimerkiksi: EU571027 kWh/vuosi (kWh/year)

Ryhmiä ETIMissä on tällä hetkellä kaikkiaan noin 160. Luokkia on kaikkiaan noin 4725, joista sähkötoimialaan liittyviä on 3048  ja LVI-toimialaan 2 860. Sama luokka voi olla käytössä sekä sähkö- että LVI-toimialalla.

ETIM 8 julkaistaan ETIM Internationalin toimesta 2.11.2020. (Julkaisun ajankohtaa on myöhäistetty aikaisemmin ilmoitetusta.)

ETIM 7 otettiin käyttöön 1.9.2017.

ETIM on saatavilla maksuttomasti ETIM Internationalin toimesta Englannin, Saksan ja Hollannnin kieliversioina. Muista kieliversioista vastaavat suoraan kunkin maan omat organisaatiot. Vapaasti käytettävissä olevat tiedostot on ladattavissa Ladattavaa-osiosta.

ETIM-malli on yhdenmukainen kaikissa jäsenmaissa. Tämä tarkoittaa, että millä tahansa käytössä olevalla ETIM-luokalla on sama koodi samoille ominaisuuksille kaikissa maissa. Huomaa kuitenkin, että aikaisemmin versioissa on saattanut olla pieniä maakohtaisia eroavaisuuksia. Versiosta 6 lähtien XML-formaattiin perustuva ETIM IXF on virallinen ETIM-versio.ETIM 6.0 julkaistiin huhtikuussa 2014.

CMT on lyhenne sanoista Classification Management Tool. CMT-sivuston pääasiallinen tarkoitus on ylläpitää ETIM-standardia mutta se on myös hyvä työkalu ETM-luokkien etsimiseen ja tarkasteluun. Sivustolla on myös esitetetty kaikki eri kieliversiot ETIM-standardista.

Siirry CMT-työkaluun >>

ETIM-luokkia ja luokkien sisältämiä ominaisuuksia ja arvoja voi helposti selata ETIM in your pocket -sivustolla, joka on käyttäjäystävällisempi kuin CMT-sivusto ja skaalautuu hyvin mobiiliin, joten sitä on mukava käyttää myös puhelimella.

Siirry ETIM in your pocket -sivustolle >>

Tulevaisuudessa myös 3D-mallintaminen kuuluu ETIMin piiriin. Tätä varten on luotu ETIM MC -luokkia, joiden avulla voidaan luoda tuotteesta myös 3D-malli.

Your Content Goes Here

Hollannissa on kehitteillä Open Uniform Object Library

ETIM on tapa ilmoittaa
tuotteen tärkeimmät tekniset tiedot
yhdenmukaisella tavalla.

ETIM simpleshow – ETIM pähkinänkuoressa